Tehnička podrška u implementaciji grant šeme

NIRAS pruža efikasnu i pravovremenu tehničku pomoć korisničkim institucijama u upravljanju šemom grantova. Naime, ova tehnička pomoć je fokusirana na jačanje stručnosti i znanja korisnika, razvijanju i povećanju njegovih kapaciteta, prikupljanju i analiziranju rezultata projekta, kao i podizanju svesti javnosti o podršci EU socijalnoj inkluziji.