EU podrška deci u riziku od napuštanja osnovnog školovanja na teritoriji opštine Zvezdara

Uz podršku Evropske unije, Gradska opština Zvezdara, počev od juna 2017. godine sprovodi projekat „Međusektorski mehanizam za sprečavanje prekida školovanja i prevenciju ranog napuštanja školovanja na opštini Zvezdara“. Projekat je usmeren na pomoć deci školskog uzrasta (osnovna škola) koja su napustila školovanje, ili su u riziku da napuste školovanje, ili pak uopšte nisu upisana u školu u odgovarajućem uzrastu. Projekat traje do 5. juna 2019. godine.

Projektom su obuhvaćena sva deca u riziku od napuštanja školovanja, s tim što je ovaj rizik posebno izražen među decom romske populacije, zbog čega Opština Zvezdara projekat sprovodi u saradnji i uz podršku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Srbije kao partnerske organizacije.

Projekat je zasnovan na multi-sektorskom pristupu, i koncipiran tako da ostvari uticaj na faktore koji pretežno doprinose ranom napuštanju školovanja – loše materijalno i zdravstveno stanje prouzrokovano višegeneracijskim siromaštvom, nomadski način života, socijalna isključenost, jezičke i kulturološke barijere, disfunkcionalni porodični odnosi, nedostatak svesti o značaju školovanja. Mere su usmerene na decu (individualni časovi), roditelje (nabavka školske opreme, treninzi o odgovornom roditeljstvu, stručno osposobljavanje za zanate), romsku zajednicu (infosesije) i stručnu javnost (međusektorski mehanizam za smanjenje osipanja, koji obuhvata sve stručne službe po školama, Opštinu i Centar za socijalni rad).

Deci i roditeljima na raspolaganju je podrška stručnjaka intersektorskog tima – pedagoga, psihologa, zdravstvenog radnika, predstavnika Centra za socijalni rad, mentora za zapošljavanje i pedagoškog asistenta, koji kroz neposredni kontakt sa decom u riziku od napuštanja školovanja i njihovim roditeljima/starateljima identifikuju ključne probleme sa kojima se suočavaju dete i njegova porodica, i kreiranjem Individualnog plana podrške za svako dete ponaosob, daju preporuku konkretnih mera za njihovo prevazilaženje.

Mere podrške, raspoložive u okviru Projekta, obuhvataju: održavanje dodatne individualne nastave za decu (po 30 dodatnih individualnih časova po učeniku, iz odabranih školskih predmeta), pomoć u školskoj opremi (paket školskog pribora, ranac, oprema za fizičko, muzičko, likovno, tehničko ), organizaciju časova/radionica odgovornog roditeljstva namenjenih osnaženju roditeljskih kapaciteta i veština, upućivanje roditelja na kurseve dodatnog stručnog osposobljavanja (ovladavanje perspektivnim zanatima), mentorsku podršku u procesu pronalaženja stabilnog zaposlenja i savetodavnu podršku u rešavanju zdravstvenih problema.

U dosadašnjem toku Projekta, zaključno sa martom 2019. godine, uz podršku osnovnih škola sa teritorije opštine Zvezdara, Centra za socijalni rad, i drugih državnih institucija i nevladinih organizacija koje deluju na teritoriji opštine Zvezdara, identifikovano je 99 dece – potencijalnih korisnika ovog Projekta, čime je značajno premašen ciljni kapacitet Projekta od 60 korisnika, a što ukazuje na potrebu daljeg kontinuiranog delovanja kroz ovaj i slične projekte. Od predviđenog broja korisnika, do sada je različitim projektnim aktivnostima obuhvaćeno 62 dece, čiji su roditelji bili raspoloženi da oni i njihova deca učestvuju u projektu.

U okviru Projekta realizovane su i četiri infosesije, održane u romskim naseljima na teritoriji opštine Zvezdara, s ciljem afirmacije vrednosti obrazovanja u svetlu boljih šansi za posao i kvalitetniji život, uz prezentaciju primera dobre prakse. Na infosesijama je bilo prisutno 103 pripadnika romske zajednice u četiri romska naselja (Orlovsko naselje, Bosutska, Mali Mokri Lug, Veliki Mokri Lug), koji su najviše bili zainteresovani za mogućnost nastavka školovanja za svoju decu preko škole za obrazovanje odraslih, prebacivanje sa srednje škole na zanate i prekvalifikaciju – stručno osposobljavanje, kao i neophodnu dokumentaciju za prijavu na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje (u svetlu obaveznog osnovnog obrazovanja).

Za potrebe kvalitetnije organizacije dodatnog obrazovanja za pripadnike romske populacije, u okviru Projekta obezbeđena je i nabavka opreme (grejno telo, klima uređaj, laptop kompjuter i nameštaj) za prostorije, u kojima se odvija nastava Škole za obrazovanje odraslih „Braća Stamenković“, u Orlovskom naselju, i koji je proširio broj polaznika na godišnjem nivou preko 100.

Projektni tim je u saradnji sa stručnim službama osnovnih škola sa opštine Zvezdara, u okviru Projekta, kreirao i mehanizam za rano prepoznavanje i prevenciju rizika napuštanja školovanja učenika osnovnih škola. Kroz petodnevnu obuku stručni saradnici osnovnih škola su kreirali indikatore za prepoznavanje rizika od osipanja dece iz škola. Na osnovu toga razvijeno je prateće softversko rešenje, koje bi trebalo da omogući sistematsko prikupljanje podataka iz ove oblasti i praćenje realizacije mera podrške deci i roditeljima.

Projekat „Međusektorski mehanizam za sprečavanje prekida školovanja i prevenciju ranog napuštanja školovanja na opštini Zvezdara“ je finansiran iz sredstava donacije Evropske unije u vrednosti od 137.620 evra, uz sufinansiranje od strane Opštine Zvezdara od oko 10% te sume.