EU podrška deinstitucionalizaciji osoba sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama u Mačvanskom okrugu

Uz podršku Evropske unije, Caritas Šabac, počev od juna 2017. godine sprovodi projekat „Poboljšanje i razvoj usluga u zajednici za osobe sa mentalnim i intelektualnim poremećajima u Mačvanskom okrugu“. Ovaj projekat je podržala Evropska unija sa 192,214.00  EUR, dok su sprovodioci projekta uspeli da pridobiju još 21,358.00 EUR putem sufinansiranja. Projekat je bio fokusiran na proces deinstitucionalizacije i nerazvijenosti alternativnih rešenja za život u zajednici za osobe sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama.

Kroz projekat su pokrenute licencirane usluge dnevni boravak i stanovanje uz podršku, a unapređena usluga pomoć u kući za osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama. Tokom projekta je urađeno mnogo aktivnosti koje su investirale kako u smeštajne, tako i ljudske kapacitete: adaptiran je smeštaj, nabavljena su vozila, održane su obuke za osobe koje su uključene u pružanje usluga i za profesionalce iz institucija zdravstvene i socijalne zaštite, potpisan je protokol o međusektorskoj saradnji, obavljena je studijska poseta Italiji, sprovedena je antistigma kampanja i kao završni događaj projekta realizovana je regionalna konferencija.

Rezultati projekta se vide u dobrom međunarodnom partnerstvu i primeni italijanskog modela zaštite mentalnog zdravlja u zajednici što se ogleda u pokrenutim i unapređenim uslugama u zajednici za osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama, obučenom osoblju i uspostavljenoj međusektorskoj saradnji.

U budućnosti se očekuje da će usluge biti održive i da će smanjiti institucionalizacija osoba sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama sa teritorije opštine Bogatić.

Tokom realizacije projektnih aktivnosti, naučili smo mnoge specifičnosti vezane za rad sa osobama sa mentalnim smetnjama a kao najvažnija je stvar činjenica koliko se kvalitet života osoba sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama promeni na bolje kada koriste usluge u zajednici. Takođe, naučili smo i da infrastrukturne radove treba pažljivije planirati. Cena i obim radova iz našeg iskustva u ovakvim projektima uvek bude veći od predviđenog.

Projekat se sprovodi u okviru grant šeme „Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou“. Ova grant šema sa budžetom od 5,5 miliona evra, finansira projektne aktivnosti 30 korisnika grantova i obuhvata lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, kao i relevantne institucije na lokalu u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou, za podsticaj socijalnog preduzetništva i za sprečavanje osipanja dece iz školskog sistema u Srbiji. Projekat takođe ima za cilj i povećanje kapaciteta Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja u upravljanju grant šema, ali i vođenje i moderiranje procesa izrade Strategije socijalne zaštite i drugih inovativnih regulatornih mehanizama u oblasti socijalne politike.