EU podrška deinstitucionalizaciji osoba sa mentalnim smetnjama u Vršcu

Specijalistička bolnica za psihijatrijske bolesti “Dr Slavoljub Bakalović” iz Vršca, počev od juna 2017. godine sprovodi projekat „Deinstitucionalizacija kroz zaštićeno stanovanje“. Ovaj projekat je podržala Evropska unija sa 194,129.31 EUR, dok su sprovodioci projekta uspeli da pridobiju još 21,569.92 EUR putem sufinansiranja.

Osobe s mentalnim smetnjama su kroz ljudsku istoriju uglavnom bile degradirane i obespravljene, često suočene sa različitim oblicima društvene i kulturne stigme i diskriminacije, odnosno preprekama za ostvarivanje njihovih građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Za potrebe ove socijalne grupe, država još uvek nema adekvatnih odgovora i usluga. „Najkreativniji“ način države da osobi sa mentalnim smetnjama ponudi „nešto“, do sada se gotovo isključivo svodio na – smeštaj u institucijama zdravstvene i socijalne zaštite. Osnovna ideja ovog projekta jeste da promoviše proces deinstitucionalizacije – novu praksu koja promoviše potpuno drugačiji pristup i uvažava ljudska prava osobe sa mentalnim smetnjama, te čuva i podstiče njeno samoopredeljenje, samopoštovanje, čast i integritet.

U okviru projekta izgrađena je kuća kvadrature 140 m2, sa četiri spavaće sobe, dva kupatila, kuhinjom sa trpezarijom, dnevnim boravkom, prostorijom za radioničke aktivnosti i fizikalnu terapiju, kao i uređeno dvorište za aktivnosti na otvorenom. Kuća je u potpunosti opremljena tehničkim uređajima, opremom za fizikalnu terapiju, i svim potrebnim komunikacionim priključcima. Na ovaj način, uz podršku tima Centra za mentalno zdravlje kreiran je radni okvir za pružanje usluga zaštićenog stanovanja za šest korisnika. Značajan deo projekta posvećen je podizanju nivoa svesti stručne i opšte javnosti o specifičnim društvenim izazovima sa kojima se susreću osobe sa mentalnim smetnjama.

Osobe sa mentalnim smetnjama dobile su priliku da budu ne samo pacijenti, već i pojedinci s složenim životima i potrebama. Učešće u društvu poboljšalo je njihovo mentalno zdravlje, i opšte funkcionisanje. Organizovanjem okruglih stolova, edukativnog foruma i promotivne konferencije omogućeno je da šira javnost bude upoznata sa problematikom inkluzije osoba sa mentalnim smetnjama u Republici Srbiji.

Na prostoru bolničke ekonomije nalazi se kuća za zaštićeno stanovanje u kojoj stanuje šestoro pacijenata uz stalni nadzor tima Centra za mentalno zdravlje, koji su prošli neophodne obuke i pripreme za samostalan život i rad. Pored kuće postavljen je plastenik kao model radno okupacione terapije, sa ciljem da se poboljša njihovo zdravlje i kvalitet života.

O mišljenju korisnika, najbolje svedoči izjava jednog od stanara:
Đorđe J. lečenje od manične depresije i hiperaktivnosti počeo je još u svojoj 19-toj godini. Poslednjih nekoliko godina proveo je u vršačkoj bolnici, i kaže da su uslovi u ovoj kući prevazišli sva njegova očekivanja.
Jako sam srećan što ću stanovati u njoj i vratiti se u neku normalu. Da mogu da spremam jelo, da mogu da slikam, pošto se amaterski bavim i time, tu je čak i teretana gde ću moći da vežbam, tu je jezero gde može da se ode na pecanje“.

Najefikasniji način razbijanja predrasuda prema osobama sa mentalnim smetnjama jeste putem ličnog iskustva koje se stiče njihovim uključivanjem u zajednicu uz obezbeđivanje potrebne podrške. Rezultati projekta su primer dobre prakse, koja bi trebalo da se usvoji i primeni kroz pravni okvir doprinoseći promeni odnosa prema osobama sa mentalnim smetnjama u našem društvu.

Projekat se sprovodi u okviru grant šeme „Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou“. Ova grant šema sa budžetom od 5,5 miliona evra, finansira projektne aktivnosti 30 korisnika grantova i obuhvata lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, kao i relevantne institucije na lokalu u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou, za podsticaj socijalnog preduzetništva i za sprečavanje osipanja dece iz školskog sistema u Srbiji. Projekat takođe ima za cilj i povećanje kapaciteta Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja u upravljanju grant šema, ali i vođenje i moderiranje procesa izrade Strategije socijalne zaštite i drugih inovativnih regulatornih mehanizama u oblasti socijalne politike.