EU podrška osnivanju prvog hospis centra u Srbiji

U okviru projekta “Ka osnivanju prvog centra za negu – Dnevni centar prvog hospisa u Srbiji za terminalno bolesne pacijente i njihove porodice”, koju sprovodi Centar za palijativno zbrinjavanje ˝BELhospice˝, omogućeno je poboljšanje kvaliteta života ugroženih grupa kao što su terminalno bolesni pacijenti i starije osobe u Srbiji. Ovaj projekat je podržala Evropska unija sa 197,048.00 EUR, dok su sprovodioci projekta uspeli da pridobiju još 132,542.00 EUR putem sufinansiranja.

Projekat je želeo da odgovori je situaciju u Srbiji u kojoj koncept palijativnog odnosno hospis zbrinjavanja nije u potpunosti sistemski rešen, a zašta je neophodna međusektorska saradnja. Između ostalog u Srbiji nisu postojali hospis dnevni centri kao usluge socijalne zaštite prilagođene osobama koje su u potrebi za palijativnim zbrinjavanjem.

Aktivnostima projekta obezbeđeni su infrastrukturni i organizacioni kapaciteti BELhospice centra za pružanje inovativne usluge socijalne zaštite – hospis dnevni boravak, uz povezivanje i saradnju sa ključnim donosiocima odluka i zagovaranja odgovarajuće zakonske regulative.

Objekat dnevnog centra je uspešeno renoviran i priveden nameni, dobijena je upotrebna dozvola, savremeno je opremljen i prilagođen potrebama korisničke grupe. Licenciranje usluge dnevnog boravka je u proceduri, dok je rešenje o akreditaciji programa obuke se očekuje na prvom narednom sastanku komisije za akreditaciju.

Usluge dnevnog boravka je koristilo više od 60 korisnika (pacijenata) i 120 članova porodice, dok je u istom vremenskom period obučeno je preko 40 novih volontera i angažovano više od 30 u usluzi dnevnog boravka. Usvojen je novi zakon o zdravstvenoj zaštiti koji prvi put prepoznaje Zavode za palijativno zbrinjavanje.

U okviru nacrta nove Strategije socijalne zaštite uticali smo na prepoznavanje potrebe za kombinovanjem zdravstvenih i socijalnih usluga odnosno palijativnog zbrinjavanja. Projekat je naišao na dobar odziv i veliku podršku šire javnosti, mediji su sa velikim interesovanjem propratili otvaranje i početak rada Dnevnog centra, i obezbeđena je podrška korporativnog sektora i brojnih pojedinaca za dalji rad centra.

Kao promena koja se može očekivati u budućnosti jeste dalje širenje i unapređenje usluge hospis dnevnog boravka, kao usluge socijalne zaštite, sa prepoznatim programima aktivnosti za ovu korisničku grupu (osobe u potrebi za palijativnim zbrinjavanjem).

Projekat se sprovodi u okviru grant šeme „Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou“. Ova grant šema sa budžetom od 5,5 miliona evra, finansira projektne aktivnosti 30 korisnika grantova i obuhvata lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, kao i relevantne institucije na lokalu u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou, za podsticaj socijalnog preduzetništva i za sprečavanje osipanja dece iz školskog sistema u Srbiji. Projekat takođe ima za cilj i povećanje kapaciteta Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja u upravljanju grant šema, ali i vođenje i moderiranje procesa izrade Strategije socijalne zaštite i drugih inovativnih regulatornih mehanizama u oblasti socijalne politike.