EU podrška Sigurnoj kući u istočnoj Srbiji

U okviru projekta “Sigurna kuća – Istočna Srbija”, koju sprovodi Centar za socijalni rad Majdanpek u partnerstvu sa Opštinom Majdanpek, uspostavljen je standard socijalnih usluga zajednice – sklonište za žrtve kućnog nasilja, omogućavajući njihovu socijalnu zaštitu i sigurnost, te stvariti ambijent za rehabilitaciju, inkluziju i samostalan život. Ovaj projekat je podržala Evropska unija sa 148,940.00 EUR, dok su sprovodioci projekta uspeli da pridobiju još 16,550.00 EUR putem sufinansiranja.

Projekat je imao za cilj da ublaži i reši probleme žrtava nasilja u porodici u smislu zbrinjavanja,pružanja podrške sigurnosti i bezbednosti u regionu istočne Srbije, jer takva usluga ne postoji. Aktivnosti su posebno usmerene na osnaživanje žena i dece, ten a njihov izlazak iz traumatizacije.

Tokom realizacije projekta, adaptiran je prostor od 400 m2, urađen je elaborat, sprovedeni su tenderi za izvođenje radova, dobijemo potrebne dozvole, opremljen je prostor potrebnim nameštajem, te je uveden video nadzor, podizna električna platforma za invalidska kolica i drugi sistemi obezbeđenja.

Centar za socijalni rad Majdanpek je uspeo se javnost senzibiliše na temu nasilja nad ženama i decom kao nedopustivim ponašanjem, da ono ostavlja na živote onih koji su ga preživeli velike traume i posledice i da oni imaju pravo na pravovremenu i efikasnu zaštitu i podršku institucija a da počinioci budu kažnjeni. Edukovano je 23 stručna radnika u okviru regiona istočne Srbije za rad sa žrtvama nasilja u porodici.

U budućnosti, nastojaćemo da dobijemo licencu za ovu inovativnu uslugu od Ministarstva za rad, zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja. Put da se nešto inovira i da bude prihvaćeno u lokalnoj zajednici nije nimalo lak, puno je otpora, različitih stavova, različitog tumačenja i zakonske regulative. Shvatili smo da je to ipak dugotrajan proces i da je na nama da istrajavamo u tim našim idejama i inovacijama.

Projekat se sprovodi u okviru grant šeme „Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou“. Ova grant šema sa budžetom od 5,5 miliona evra, finansira projektne aktivnosti 30 korisnika grantova i obuhvata lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, kao i relevantne institucije na lokalu u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou, za podsticaj socijalnog preduzetništva i za sprečavanje osipanja dece iz školskog sistema u Srbiji. Projekat takođe ima za cilj i povećanje kapaciteta Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja u upravljanju grant šema, ali i vođenje i moderiranje procesa izrade Strategije socijalne zaštite i drugih inovativnih regulatornih mehanizama u oblasti socijalne politike.