EU podrška unapređenju usluga u zajednici za stara lica u opštini Topola

Uz podršku Evropske unije, Opština Topola, počev od juna 2017. godine sprovodi projekat „Poboljšanje usluga zajednice za starije osobe u opštini Topola“. Projekat je usmeren na pomoć starim licima u ruralnim oblastima opštine u ovom delu Šumadije. Ovaj projekat je podržala Evropska unija sa 172,592.93 EUR, dok su sprovodioci projekta uspeli da pridobiju još 19,347.61 EUR putem sufinansiranja.

Projekat je usmeren na veliki broj starih bez porodičnog staranja posebno u ruralnom području, te na probleme socijalne izolovanosti i usamljenosti starih, kao i na nedovoljnu dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga. Takođe, aktivnosti su usmerene i ka institucionalizaciji starih – veliki broj starih nema mogućnost za smeštaj u domove za stare a potrebna im je pomoć i podrška kroz pomoć drugog lica u njihovim domovima i ostanak u sredini u kojoj žive, te ka problemu nedovoljne društvena uključenost starih.

Opština je ovim projektom uticala na proširenje usluge pomoć u kući za stare na seosko područje (obuhvaćen je veći broj sela i povećan broj korisnika usluge), na napređenje usluge uvođenjem zdravstvene i socijalne podrške, ka uspostavljanje mreže klubova za stare u svim naseljima obuhvaćenim uslugom, uključivanje starih u aktivnosti društvenog, kulturnog i zabavnog sadržaja (izleti, zabave, sastanci, proslave), kao i na jačanje solidarnosti kod starih kroz uključivanje u volonterski rad i pomoć drugima.

Uslugom pomoć u kući za stare je obuhvaćeno preko 60 korisnika u 7 naseljenih mesta, uspostavljena je mreža klubova starih u naseljenim mestima obuhvaćenim uslugom, te je uspostavljena i zdravstvena i socijalna podrška čime su osnaženi korisnici za nove inicijative i aktivnije uključivanje u društveni život.

Kroz rad i kontakte sa korisnicima iskazano je njihovo zadovoljstvo projektnim aktivnostima. Korisnici su pokazali bojazan i strah da ne ostanu bez usluge i dosadašnje podrške. Veliko zadovoljstvo korisnika uvođenjem zdravstvene i unapređenjem socijalne podrške.

Projektni tim se nada da će dogoditi promena pristupa donosioca odluka rešavanju problema i potreba marginalizovanih grupa. Time bi se povećala dostupnost usluge korisničkoj grupi. Ono što bi pomoglo daljem razvoju usluge, nepohodno je unapređenje pravne regulative u organizaciji usluga u zajednici. Uz to, važno je izdvajanje većih budžetskih sredstava i pronalaženje drugih izvora prihoda za unapređenje i proširenje usluge Pomoć u kući za stare.

Projekat se sprovodi u okviru grant šeme „Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou“. Ova grant šema sa budžetom od 5,5 miliona evra, finansira projektne aktivnosti 30 korisnika grantova i obuhvata lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, kao i relevantne institucije na lokalu u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou, za podsticaj socijalnog preduzetništva i za sprečavanje osipanja dece iz školskog sistema u Srbiji. Projekat takođe ima za cilj i povećanje kapaciteta Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja u upravljanju grant šema, ali i vođenje i moderiranje procesa izrade Strategije socijalne zaštite i drugih inovativnih regulatornih mehanizama u oblasti socijalne politike.