EU podrška zapošljavanju osobama sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju

Projekat Mi radimo, budućnost gradimo je implementacijom predviđenih aktivnosti želeo da odgovori na problem nedovoljnog kvaliiteta i zastupljenost osoba sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju na tržištu rada. Naime, u Republici Srbiji je mali broj osoba sa smetnjama u intelektualnom razvoju koji je na neki način radno angažovano ili radi na otvorenom tržištu rada, što se negativno odražava na kvalitet njihovog života i nedovoljnu aktivaciju sposobnosti i potencijala. Projekat sprovodi humanitarna organizacija Dečije srce, podržala ga je Evropska unija sa 197,883.00 EUR, dok su sprovodioci projekta uspeli da pridobiju još 21,987.00 EUR putem sufinansiranja.

Projekat je implementacijom svojih aktivnosti odgovorio na pomenuti problem kreiranjem i sprovođenjem četvoromesečnih programa obuke za tri zanimanja: knjigovezac, cvećar i pripremač namirnica, kao i Školom socijalnih veština. Pored toga, projektne aktivnosti su obuhvatile i trening za roditelje, kao i raznovrsne aktivnosti koje su imale uticaj na senzibillizaciju sire društvene zajednice. Sticanjem i promocijom radnih kompetencija i socijalnih veština osobe sa smetnjama u razvoju stekle su konkurentnost na tržištu rada, a samim tim i mogućnost zaposlenja. Takođe, otvoren je kafe-restoran “Zvuci srca” što je dodatno obezbedilo mogućnost za zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju

60 osoba sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju je prošlo jedan od četvoromesečnih programa obuke i Školu socijalnih veština i time su unapredili svoje radne i socijalne kompetencije. Organizovano je 9 javnih manifestacija na kojima su osobe sa smetnjama u razvoju prezentovali proizvode koji su nastali u okviru radne prakse, a time je lokalno stanovništvo imalo priliku da se upozna sa njihovim sposobnostima. Zaposlene su tri osobe koje su prošle obuku na otvorenom tržištu rada. Otvoren je kafe-restoran “Zvuci srca” u kome osobe sa smetnjama u razvoju imaju priliku da provode svoje slobodno vreme, kao i da se radno angažuju, a stanovništvo kroz konzumiranje knjihovih proizvoda i usluga da razbija stereotipe i predrasude o ovim osobama.

Korisnici izražavaju veliko zadovoljstvo, kako oni koji su se zaposlile zahvaljujući radnoj obuci, tako i osobe koje obavljaju svoju praksu u okviru kafe-restorana “Zvuci srca”, koji ujedno poseduje i radionicu i prodavnicu. Time što su dobili mogućnost da se njihov glas čuje (u pogledu izbora zanimanja) i prolaskom kroz programe obuke u velikoj meri su unapredili svoje veštine, što je imalo pozitivne implikacije na njihovo samopouzdanje, veru u sebe, a i bolju poziciju na tržištu rada.

Kao promenu u budućnosti očekuju se veće mogućnosti za radnim angažovanjem i zapošljavanjem osoba sa smetnjama u razvoju. Jedna od mogućih promena jeste kreiranje još obuka ovakvog tipa, koje će obezbediti sticanje znanja i veština za zanimanja koja su prilagođena mogućnostima osoba sa smetnjama u razvoju, a i potrebama većinskog dela stanovništva. Putem razvoja ovakvih servisa i mogućnosti, pozitivni efekti će se odraziti i na uverenja i stavove sire društvene zajednice, jer će osobe sa smetnjama u razvoju naći svoje mesto i kroz radno angažovanje postati korisni članovi društvene zajednice.

Važna pouka koju smo naučili kroz implemetaciju projektnih aktivnosti se odnosi na to da je potrebno delovati na više različitih nivoa u društvu kako bi se stvorili adekvatni uslovi za zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju. To podrazumeva saradnju između državnog i nevladinog sektora, škola, Nacionalne službe za zapošljavanje i institucija socijalne zaštite, ali i osnaživanje porodica kako bi adekvatno podstakli potencijale svog deteta/člana porodice sa smetnjama u razvoju. Adekvatna procena sposobnosti je prvi korak u planiranju budućih koraka i ostvarenja potencijala koje osoba ima.

Projekat se sprovodi u okviru grant šeme „Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou“. Ova grant šema sa budžetom od 5,5 miliona evra, finansira projektne aktivnosti 30 korisnika grantova i obuhvata lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, kao i relevantne institucije na lokalu u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou, za podsticaj socijalnog preduzetništva i za sprečavanje osipanja dece iz školskog sistema u Srbiji. Projekat takođe ima za cilj i povećanje kapaciteta Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja u upravljanju grant šema, ali i vođenje i moderiranje procesa izrade Strategije socijalne zaštite i drugih inovativnih regulatornih mehanizama u oblasti socijalne politike.