Izrada metodologije za izračunavanje cene usluga socijalne zaštite

Sastanak povodom pripreme metodologije za izračunavanje cene usluga socijalne zaštite u Republici Srbiji održan je 19. maja 2018. godine u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu u Beogradu. Sastanak je okupio predstavnike Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, stručnjake i organizacije civilnog društva i institucija koje sprovode projekte namenjene jačanju usluga socijalne zaštite. Skup su moderirati eksperti na projektu Podrška razvoju regulatornih mehanizama socijalne zaštite gospodin Žarko Šunderić i gospodin Zoran Vesić.

Tokom sastanka su razmenjene postojeće informacije i inicijative u vezi sa definisanjem cena usluga socijalne zaštite u Republici Srbiji i pružanje doprinosa izradi metodologije za procenu cene usluga socijalne zaštite u Republici Srbiji. Izrada metodologije za izračunavanje cene usluga socijalne zaštite doprinosi stvaranju preduslova za ravnomerniji i kvalitetniji razvoj usluga socijalne zaštite u Republici Srbiji. Program ekonomskih reformi za period 2018-2020 definiše da će biti sprovedena “revizija merila i kriterijuma za utvrđivanje cena usluga socijalne zaštite”, čime ova aktivnost pruža doprinos sprovođenju preporuka ERP-a.

U okviru ove inicijative biće sagledan postojeći sistem finansiranja i predloženi načini za unapređivanje sistema finansiranja usluga socijalne zaštite u Srbiji. Nacrt metodologije za izračunavanje cene usluga socijalne zaštite u Republici Srbiji će biti pripremljen i predstavljen zainteresovanim stranama na jesen 2018. godine.

Podršku organizaciji ovog skupa pružio je projekat Podrška razvoju regulatornih mehanizama socijalne zaštite koji finansira Evropska unija, a sprovodi NIRAS konzorcijum.