NIRAS traži eksperte u okviru projekta socijalne zaštite

U okviru projekta “EU podrška razvoju regulatornih mehanizama socijalne zaštite u Republici Srbiji”, NIRAS otvara poziv za eksperte na sledećim pozicijama:

1) Strategy Budget Assessment Expert (SNKE-SBAE), link ka opisu pozicije.
2) Expert in Social Services (SNKE-ESS), link ka opisu pozicije.
3) Expert in Dropout Prevention (SNKE-EDP), link ka opisu pozicije.
4) Expert in Social Entrepreneurship (SNKE-ESE), link ka opisu pozicije.
5) Visibility Expert (SNKE-VE), link ka opisu pozicije.

Konkurs traje do 27.03.2019. Zaiteresovani eksperti treba da posalju CV sa naznakom pozicije za koju se prijavljuju na ove 3 adrese:
socialwelfare@niras.com
jelena.kostic@minrzs.gov.rs
milica.miladinovic@minrzs.gov.rs