Dobro došli

Projekat “EU podrška socijalnoj zaštiti u Republici Srbiji” nastoji da doprinese pametnom, održivom i inkluzivnom razvoju Republike Srbije kroz stvaranje bolje informisane i kvalifikovane radne snage, poboljšanje politika socijalne zaštite i kroz promociju socijalnog uključivanja ugroženih grupa stanovništva, omogućavajući time više mogućnosti za bolji životni standard u skladu sa ciljevima utvrđenim strategijom “Evropa 2020”.

Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi ga konzorcijum partnera NIRAS, Proman i KPMG. Ugovorna strana u ovom projektu je Ministarstvo finansija, Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU (CFCU). Glavni korisnik projekta je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP). Planirano je da projekat bude sproveden u periodu od juna 2017. do juna 2019.

Projekat okuplja ključne partnere koji su zainteresirani za dalje unapređenje politika socijalne zaštite i promovisanje socijalnog uključivanja ugroženih grupa, time omogućavajući više mogućnosti za bolji životni standard.

Opšti cilj je doprinošenje pametnom, održivom i inkluzivnom rastu Republike Srbije kroz pokretanje aktivnosti koje smanjuju nejednakosti i jačaju socijalnu zaštitu, koheziju, inkluziju, ekonomiju i zapošljavanje u skladu s ciljevima utvrđenim strategijom “Evropa 2020”, te opipljivijim rezultitma za najugroženije grupe u Srbiji.

Pokretačka snaga iza projekta je u veri da će u budućnosti sistem socijalne zaštite ojačati kroz dalji razvoj usluga obezbeđenih u okviru zajednice, ali i kroz testiranje i pilotiranje inovativnih instrumenata koji poboljšavaju kvalitet brige i trenutne standarde socijalne zaštite .

Projekat se realizuje u okviru tri glavne komponente:

Technical Assistance in Grant Scheme Implementation - Social Welfare Serbia

Tehnička podrška u implementaciji grant šeme

NIRAS pruža efikasnu i pravovremenu tehničku pomoć korisničkim institucijama u upravljanju šemom grantova. Naime, ova tehnička pomoć je fokusirana na jačanje stručnosti i znanja korisnika, razvijanju i povećanju njegovih kapaciteta, prikupljanju i analiziranju rezultata projekta, kao i podizanju svesti javnosti o podršci EU socijalnoj inkluziji.

Guidance and Support to the Awarded Grant Actions - Social Welfare Serbia

Vođenje i podrška dodeljenim grantovima

Tim NIRAS-a pomaže dalji razvoj usluga i inicijativa u zajednici u Srbiji, pružajući smernice i podršku pri sprovođenju aktivnosti nagrađenih grantova. U tom cilju stručnjaci tima pružaju ekspertizu u razvijanju odgovarajućeg uticaja i održivosti, kao i angažovanjem njihovog iskustva u pružanju podrške kroz evaluaciju i analizu empirijske osnove aktivnosti projekata.

Piloting and Evaluation of New Regulatory Mechanisms - Social Welfare Serbia

Moderiranje i evaluacija novih regulatornih mehanizama

Tehnička pomoć NIRAS-a se bavi izgradnjom kapaciteta i moderiranjem inovativnih instrumenata za poboljšanje standarda socijalnih usluga, kao i za uvođenje novih regulatornih mehanizama u oblasti socijalne zaštite, uključujući i sveobuhvatnu strategiju razvoja socijalne zaštite.