Naš tim

Naš tim sastoji se od domaćih i međunarodnih eksperata sa velikim iskustvom u upravljanju javnim finansijama, nabavkama, regulatornom okviru, monitoringu grant šema, PRAG procedurama, vidljivosti i drugih oblasti relevantnih za potrebe i područje rada naših partnera na nacionalnom nivou, regionalnom i lokalnom nivou.

Eksperti na projektu:

Andreja Tonč

Tim liderka

View Linkedin profile

 

Žarko Šunderić

Ekspert 2

View Linkedin profile

 

Kalina Marković Ilić

Ekspertkinja u oblasti javnih nabavki

Aleksandar Obradović

Ekpert za vidljivost i podršku projekata

Zoran Vesić

Stručnjak za upravljanje javnim finansijama

 

 

 

Tim podrške projektu:

Milan Simić

Zamenik direktora projekta

 

Nina Vučković

Menadžerka projekta

View Linkedin profile

Goran Gojković

Projektni asistent