Partneri

PROMAN je vodeća međunarodna konsultantska kompanija specijalizovana za razvojnu saradnju. Osnovan 1986., PROMAN pruža usluge međunarodnim donatorskim agencijama, nacionalnim vladama, javnim institucijama i razvojnim partnerima širom sveta. PROMAN je nezavisna kompanija koja je u potpunosti u vlasništvu svog menadžmenta. Glavna područja specijalizacije odnose se na ljudski i socijalni razvoj i upravljanje, uključujući obrazovanje, TVET, tržište rada i zapošljavanje, socijalnu inkluziju i zaštitu, decentralizaciju i lokalni razvoj, civilno društvo, regionalnu saradnju i upravljanje javnim finansijama. PROMAN ima izuzetno bogato iskustvo u planiranju pomoći, menadžmentu i koordinaciji i pružanju usluga u okviru celokupnog ciklusa projekta / programa / budžetske podrške, od identifikacije i formulacije do implementacije, praćenja i evaluacije programa doniranih od strane donatora, vladinih programa, kao i regionalnih ili globalnih programa.

KPMG d.o.o. Beograd je deo globalne grupacije KPMG, jedne od najvećih revizorskih i konsultantskih kompanija na svetu, zapošljavajući više od 189.000 ljudi. KPMG d.o.o. Beograd ima tri odseke – reviziju, savetodavstvo i porez.
Tim za javni sektor i razvojnu saradnju nalazi se u okviru savetodavnog odeljenja i specijalizovan je za pripremu i implementaciju projekata finansiranih iz donatora, uglavnom fokusiranih na projekte finansiranim od strane IPA EuropeAid. On pruža prilagođena lokalna rešenja, zasnovana na ključnim uvidima stečenim u radu preduzeća sa sličnim organizacijama u javnom i privatnom sektoru širom sveta.