Modifikacije grant ugovoraUpiti vezani za pripremu privremenog / završnog izveštaja o grantu.

To je na vama da odlučite. Kao što smo pomenuli na radionici, ukoliko se radi o manjim izmenama ugovora koje su opravdane i ukoliko zahtev bude dostavljen ispravno to pitanje će biti rešeno u roku od 7 radnih dana. Za veće izmene potrebno je minimalno mesec dana.

Promena člana projektnog tima treba biti dokumentovana na način da postoji pisani trag o tome da osoba odlazi iz tima. To može biti zahtev za prekid ugovora kojim je ta osoba pružala usluge ili otkazivanje od strane projekta toj osobi pružanje usluga (npr. odluka projektnog menadžera i sl.). Za angažman nove osobe (zamene) treba dokumentacija koja potvrđuje da osoba udovoljava uslovima za tu projektnu poziciju (CV i sl.), ugovor za usluge koje će pružati (to može biti ugovor o radu, ugovor o delu), odluka/rešenje o angažmanu te nove osobe. Takođe, nakon što napravite zamenu, molimo vas da pošaljete notifikaciju te izmene Ugovornom telu, Ministarstvu rada, boračkih i socijalni pitanja i kopiju te i-mejl poruke na socialwelfare@niras.com.