OstaloUpiti vezani za pripremu privremenog / završnog izveštaja o grantu.

Nije jasno koja je razlika između tačke jedan i dva. U svakom slučaju najbolje je kada se sva plaćanja mogu izvršiti sa jednog računa kako bi se lakše pratili troškovi. Vaš udeo možete prebaciti na dinarski račun projekta ukoliko je to bilo pitanje.

Ugovor je stupio na snagu kada ga je potpisala poslednja od dve strane uključene u ugovor, a to je u vašem slučaju bilo na isti dan, tj. 5. jun 2017. Sprovođenje projekta prema ugovoru počinje odmah naredni dan, tj. 6. jun 2017. Zadnji dan sprovođenja projekta po ugovoru je 5. decembar 2018.