Pravdanje troškovaUpiti vezani za pripremu privremenog / završnog izveštaja o grantu.

Obzirom da se radi o službenom vozilu potrebno je redovno popunjavati službeni dokument iz kojega je vidljiva pređena kilometraža za svako putovanje bez obzira na distancu. Kako bi se ostala putovanja mogla razlikovati od putovanja projekta bilo bi dobro da to nekako označite ili imate rubriku u kojoj to navodite. Putni nalozi su potrebni u onim slučajevima u kojima ste ih radili i do sada. Ukoliko gorivo kupujete kroz odobrena sredstva projekta, tada je važno i da imate i dokaz o kupovini goriva.

Angažovanje državnih institucija u okviru IPA grant ugovora nije moguće kao što je navedeno i u samoj tenderskoj dokumentaciji grant šeme.

Administrativni troškovi pravdaju se kao i svi drugi troškovi , a dokumentacija se čuva u zasebnom folderu pod nazivom “Administrativni troškovi”.

Ukoliko kancelarijski materijal nije predviđen u nekoj drugoj budžetskoj stavci kao direktan trošak projekta onda on može biti pokriven iz budžetske stavke za indirektne troškove projekta. Da, račune za troškove iz stavke 8. Indirektni troškovi takođe možete da oslobađate od PDV-a.

Ne treba vam sertifikat, ali po pravilima svaka oprema treba da ima odgovarajuće poreklo. Stoga je potrebno da ili na fakturi ili kao posebni dopis/izjavu prodavac navede poreklo opreme.

Kada su članovi angažovani prema pomenutom ugovoru nije potrebno popunjavati ovu tabelu obzirom da se njihove zarade isplaćuju u ukupnom iznosu koliko je navedeno u samom ugovoru.