Radionica o PRAG dokumentaciji i procedurama – osnovni nivo

Prva radionica o PRAG procedurama je održana 19. i 20. oktobra 2017. godine u Palati Srbija u Beogradu. Trening je bio pripremljen za 30 predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Obuku je vodila tim liderka Andreja Tonč.

Glavne tačke koje su bile obrađene tokom treninga uključivale su osnove PRAG-a, transparentnost, načela i pravila, procedure nabavke, ugovore nabavke, ugovore za nabavku opreme i materijala, ugovore za usluge, grantove. Nakon prezentacije rad je nastavljen u malim grupama, što je doprinelo dodatnoj interaktivnosti. Učesnici su posebno bili zainteresovani za pitanja ugovora o nabavkama opreme i materijala, ugovora za usluge, kao i grantove.

Tim tehničke pomoći će i u narednom periodu nastaviti da radi na jačanju kapaciteta korisničke institucija, kako kroz specijalno dizajnirane obuke, tako i kroz neposrednu asistenciju tokom implementacije grant šeme.

Materijali sa treninga 2 – Osnove PRAG-a