Moderiranje i evaluacija novih regulatornih mehanizama

Tehnička pomoć NIRAS-a se bavi izgradnjom kapaciteta i moderiranjem inovativnih instrumenata za poboljšanje standarda socijalnih usluga, kao i za uvođenje novih regulatornih mehanizama u oblasti socijalne zaštite, uključujući i sveobuhvatnu strategiju razvoja socijalne zaštite.